Back to overview
Schermafbeelding2023 12 12om103933 1

“Focus on progression, not perfection”

Interview met Sara Jespers - General Counsel Head Of Legal Athora Belgium


Sara Jespers is niet alleen Head of Legal, maar ook General Counsel bij Athora Belgium. Ze weet beide rollen perfect te combineren. Haar collega’s noemen haar een rasechte professional. Ze draagt netwerken hoog in het vaandel en ook op de toekomst van de verzekeringssector en de war on talent heeft Sara een klare kijk.

Je hebt eerder voor een grote consultant gewerkt. Hoe zou je de grootste verschillen met een in-house functie omschrijven?

Sara Jespers: Ik moet toegeven, er is een groot verschil. Bij een in-house functie voel je je meer deel van het bedrijf en meer betrokken bij de adviezen die je geeft. Je ziet ook echt de obstakels die opduiken wanneer theoretische adviezen in de praktijk moeten worden omgezet. Anderzijds vind ik het heel fijn om ingezet te worden in een vaste, ondersteunende rol.

Hoe kijk je aan tegen de sterke tendens naar het samenwerken met consultants?

Sara Jespers: Zeker in de huidige context van overregulering heb je specialisten nodig om de nieuwe materie en veranderingen te implementeren. Soms leeft bij bedrijven nog wel eens het old school idee van ‘the consultant knows best’. Maar het is voor mij vooral een kwestie van samenwerken. Zo kunnen in-house werknemers verder bouwen op de expertise van consultants, terwijl die laatste voeling houden met de praktische impact van hun advies. Kennis delen is cruciaal.

Hoe zie je de verzekeringssector in de komende jaren evolueren?

Sara Jespers: Je hebt natuurlijk de digitalisering, maar zeker in onze sector van levensverzekeringen en beleggingen, merk je ook dat cliënten rekenen op hun makelaar voor goede, professionele adviezen. Ik verwacht dan ook bij de makelaars een doorgedreven professionalisering om de cliënten te kunnen bijstaan met vermogensplanning en met een sterke achtergrondkennis van producten en regelgeving.

Hoe heb je de aandeelhoudersswitch van Generali naar Athora Belgium ervaren?

Sara Jespers: Athora Belgium is een fijn bedrijf om voor te werken. Het koestert mooie groei-ambities en vormt een leerrijke omgeving voor wie samen oplossingen wil zoeken. Sommige mensen voelen zich goed in deze snel veranderende en uitdagende omgeving, anderen zullen zich beter voelen bij een meer traditionele verzekeraar, maar we komen er wel. Elke verzekeraar waar ik voor gewerkt heb, heeft een transitie doorgemaakt. Ik denk dat het in zo’n situatie belangrijk is om te gaan voor progression in plaats van perfection.

De bedrijfscultuur bij Athora Belgium zit goed. Bij het nemen van beslissingen is er steeds oog voor de risico’s, ook de juridische risico’s. Er wordt naar ons geluisterd en dat geeft voldoening. Ik voel heel sterk aan dat wij één groep zijn die er samen voor wil gaan. En achter ons staat een hele schare aan specialisten op wie we een beroep kunnen doen.

Athora Belgium heeft bij het brede publiek minder naambekendheid dan Generali. Hoe kijk je daar tegenaan?

Sara Jespers: Dat vind ik op zich niet zo erg. Mensen die naar een makelaar gaan, weten vaak zelf niet goed bij welke instelling ze precies belegd hebben. Omdat wij niet verkopen aan eindklanten, is het vooral belangrijk dat de makelaars ons kennen en daar zet Athora Belgium zeker voldoende op in. We maken het verschil met een brede keuze aan, vaak ook minder traditionele, beleggingsmogelijkheden waardoor klanten een heel eigen en heel gediversifieerde portefeuille kunnen samenstellen.

Je bekleedt twee functies bij Athora Belgium. Wat is het verschil en hoe combineer je beide rollen?

Sara Jespers: Als Head of Legal ligt de focus van mij en mijn team voornamelijk op de levensverzekeringsbusiness en alle juridische vragen daarrond. In mijn functie als General Counsel is het bedrijf meer mijn klant en adviseer ik bij strategische beslissingen over juridische pijnpunten, regelgeving en governance zodat we als bedrijf de juiste keuzes kunnen maken.

Ik zie mijn twee jobs als twee verschillende rollen. Als Head of Legal kan ik vertrouwen op mijn ervaren, zelfstandige team. In mijn rol als General Counsel ben ik meer op mezelf aangewezen, maar ook daar kan ik, waar nodig, met andere juristen afstemmen. De combinatie van de twee rollen verloopt soepel omdat de taken vrij organisch in elkaar overgaan.

“Voor de diversiteit in bedrijven is the war on talent een goede zaak. Het ‘old boys network’ zal doorbroken worden. We zullen in andere vijvertjes moeten vissen.” Sara Jespers - General Counsel, Head Of Legal - Athora Belgium

De invulling van beide rollen is sterk geëvolueerd. Zo is er onder andere de druk van de regelgeving en ook governance aspecten worden sterk onder de loep genomen. Hoe ervaar jij die veranderingen?

Sara Jespers: Ik ervaar vooral dat Athora Belgium zeer veel aandacht heeft voor regelgeving en good governance. Omdat ons bedrijf op een Angelsaksische leest geschoeid is, zijn juridische aspecten per definitie belangrijk. Dat betekent dat mijn kleine team heel veel vragen te verwerken krijgt. Maar met pragmatisch denken en handelen lukt het ons om onze rol te spelen. Een goed evenwicht vinden, is essentieel. Of zoals ik eerder zei: progress, not perfection.

Wat zijn de belangrijkste kwaliteiten die iemand nodig heeft om een dergelijke duorol te vervullen?

Sara Jespers: Ik denk dat vooral het vermogen om snel verbanden, mogelijkheden en pijnpunten te zien belangrijk is. Je moet oplossingsgericht zijn, met een advies dat enkel stelt dat iets niet kan, is niemand iets. We moeten dan zoeken naar een alternatief dat wel binnen het wettelijke kader valt, maar tegelijk beseffen dat je als jurist niet alles kan oplossen. Netwerken met collega’s in de sector is voor mij bijzonder nuttig. Als er een nieuwe regelgeving is, zitten we allemaal in hetzelfde schuitje, dus kunnen we maar beter samen bekijken hoe we een en ander aanpakken.

Wat zijn momenteel de grootste uitdagingen in je job?

Sara Jespers: Dat is zonder twijfel de veelheid aan regelgeving. Regelgevers staan niet altijd stil bij de praktische impact van bepaalde regels die ze doorvoeren. Een kleine wijziging, een taks die wordt opgelegd… dat heeft soms enorme gevolgen. En niet te vergeten: een kost die, hoe je het ook bekijkt, altijd door de klant wordt betaald. Bovendien wordt er veel regelgeving uitgebracht die niet op maat is van onze sector. Nogal wat regels zijn opgemaakt voor de banksector, en daardoor niet altijd even goed toepasbaar op levensverzekeringen.

Hoe heb je het leiden van je team ervaren in tijden van corona?

Sara Jespers: We missen de koffiepraatjes. Je probeert dat wel op te vangen met video calls, maar dat is niet hetzelfde. Het is best een lastige periode, ook omdat ik zie dat sommige teamleden het moeilijk hebben. Het is vaak eenzaam, of net heel druk met de kinderen, en als je thuiswerkt dreigt het werk niet meer te stoppen. Als teamleader van het eerder zorgzame type voel ik mij verplicht om te waken over de grenzen van mijn team. Mensen weten dat ze me mogen bellen als het even niet meer lukt. Ik werk met ervaren mensen, maar ik moet hen er af en toe op wijzen dat iets niet meteen hoeft. We spartelen ons erdoor, maar het is fijn dat we nu terug twee dagen per week samen kunnen komen op kantoor.

De COVID-19-periode bracht ook een aantal voordelen met zich mee. Zo wordt er nu makkelijker omgegaan met thuiswerk. Bovendien kwam er een zekere ‘mildheid’. Iedereen, op alle echelons, heeft wel eens meegemaakt dat er tijdens video calls een kind of een kat door het beeld liep.

Er woedt momenteel op de markt een “war on talent”. Hoe moeilijk is het om goede mensen aan te trekken?

Sara Jespers: Ik zet mijn netwerk in, maar toegegeven: het is moeilijk. Ik heb mensen zien komen en gaan binnen de COVID-19-pandemie. Zij ervaarden geen betrokkenheid bij het bedrijf en je kan hen dat moeilijk kwalijk nemen. Voor de diversiteit in onze bedrijven is the war on talent wel een goede zaak. Werkgevers of leidinggevenden hebben vaak de neiging om mensen aan te nemen die hetzelfde profiel hebben als zijzelf. Maar ik denk dat het ‘old boys network’ doorbroken zal worden. We zullen wel in andere vijvertjes moéten vissen.”

Op welke verwezenlijking van de laatste jaren ben je het meest trots?

Sara Jespers: Ik ben het meest trots op waar we nu staan met Athora Belgium en op hoe ik daaraan heb kunnen bijdragen. We zijn van een grote, gevestigde speler (Generali nvdr.) getransfereerd naar een relatief kleine speler op de Belgische markt en ik heb daarbij mijn sterke, fijne team kunnen behouden.

Ik ben daarnaast ook trots op het feit dat we onze rol kunnen waarmaken en daarvoor appreciatie krijgen. Mijn team krijgt de plaats die het verdient. Mensen in het bedrijf komen niet langs Legal aan het einde van de keten, maar ze vinden wat wij doen waardevol genoeg om ons advies te vragen aan het begin van een proces. Dat is een mooie blijk van waardering.

Leg je als vrouw bepaalde accenten in je job? Wat is jouw ‘female touch’?

Sara Jespers: Ik denk dat vrouwen over het algemeen iets meer oog hebben voor harmonie en dat ze iets meer inzetten op relaties. Maar daar hoef je niet noodzakelijk een vrouw voor te zijn: veel goede, mannelijke CEO’s of managers hebben ook deze "vrouwelijke" eigenschappen.

Misschien ligt mijn female touch eerder bij het bedachtzame – eerst nadenken en dan pas spreken. Dat maakt dat ik misschien betere beslissingen neem en waar nodig op iets terug durf te komen. Bij veel vrouwen werkt dat zo, maar het betekent ook dat vrouwen soms minder gehoord worden. Ze kunnen niet altijd de stellige, mannelijke types bijhouden die gaan voor snelle beslissingen. Je hebt een CEO of directie nodig die de verschillende rollen – en snelheden – een plaats geeft en toegegeven, soms zijn snelle beslissing ook gewoon nodig. Een combinatie van verschillende types van persoonlijkheden maakt een goede Raad van Bestuur of een goed Directiecomité en dat heeft minder met man/vrouw verhoudingen te maken.

Welke evolutie zie je als het gaat over gendergelijkheid/diversiteit in de verzekeringssector?

Sara Jespers: Athora Belgium is een internationaal bedrijf en daar vind je sowieso mensen met heel verschillende achtergronden. Maar de top van het bedrijf is vooral mannelijk. Er wordt altijd gekeken of er tussen de kandidaten voor een functie geen vrouw kan worden aangenomen. Maar door the war on talent is er sowieso vaak geen overschot aan sollicitanten. Zoals eerder gezegd, dat kan diversiteit ten goede komen of net niet.

In de sector bestaan er wel wat initiatieven om gendergelijkheid te stimuleren, maar ik geloof niet in verplichte quota. Op de lange termijn hebben ze misschien wel effect, maar voor de vrouwen die als eerste worden aangeworven op basis van deze quota is het allesbehalve een leuke of dankbare rol.

Er zijn zeker carrièrekansen voor vrouwen, ook in onze sector. Het zijn nog vaak vrouwen die een dag per week thuis zijn om voor de kinderen te zorgen, maar ook jonge vaders vragen steeds meer naar deze vorm van flexibiliteit. En bedrijven bieden die flexibiliteit ook vaker aan en ik merk een kentering in het denken dat je ook carrière kan maken met een deeltijdse baan, ik heb trouwens zelf een hele tijd in een 80% regime gewerkt.

Hoe combineer jij je werk met je gezin?

Sara Jespers: Goede afspraken maken met je partner en zelfstandige kinderen hebben, maakt het haalbaar. Bovendien heb ik een werkgever die mij de nodige flexibiliteit biedt. Anderzijds heb ik ook geleerd om die flexibiliteit zelf af te dwingen en die - wanneer nodig - in te zetten. Maar toegegeven, het is soms niet eenvoudig om een deadline te combineren met een ziek kind. Je voelt je als moeder en als werknemer verantwoordelijk voor beide rollen. Een goed team achter je hebben, is dan goud waard.

About digital

Back to overview

The Wave uses cookies on its website to make your browsing experience more enjoyable. By continuing to browse the website you agree to the use of cookies. More info.