Back to overview
Sophie Capture decran 2024 04 12 a 11 56 1

“Ik heb een neus voor vrouwelijk talent”

Interview with Sophie Misselyn - Managing Director P&V

Sophie Misselyn is Managing Director bij P&V Group. Ze koos voor deze werkgever vanwege de sterke maatschappelijke betrokkenheid. Toegankelijkheid, duurzaamheid en preventie vormen het motto van de organisatie, ook al zorgen actuele ontwikkelingen voor stevige uitdagingen.

Je maakte enkele jaren geleden de overstap van ING/NN naar P&V Group. Twee totaal andere bedrijven met verschillende culturen. Hoe heb je die switch ervaren?

Sophie Misselyn: Omdat ik mijn carrière gestart ben bij De Vaderlandsche, waarvan het makelaarsbedrijf later verkocht werd aan P&V Group, voelde de overstap van ING naar P&V Group als thuiskomen. Ik zag er ook veel oud-collega's terug. Het klopt wel dat er een cultuurverschil was, maar de organisatie was ook bezig met een digitale transformatie en een cultuurtraject richting empowerment. P&V wil mensen laten groeien. Dat zorgde meteen voor mooie uitdagingen waar ik graag mijn schouders onder zette.

Geeft de uitgesproken maatschappelijke betrokkenheid die sinds haar ontstaan in het DNA van P&V Group zit een extra dimensie aan je job als managing director?

Sophie Misselyn: Sociale betrokkenheid is iets waar ik vaker mee bezig ben naarmate ik ouder word. Het feit dat de hele organisatie daar actief op inzet, heeft zeker mijn keuze voor P&V Group versterkt. Als coöperatieve verzekeringsmaatschappij staan we heel dicht bij het basisprincipe van solidariteit en sluiten we ook beter aan bij het langetermijnkarakter van verzekeringen. Die vorm van maatschappelijke betrokkenheid vind ik heel waardevol. Een concreet voorbeeld is de P&V Stichting, die als missie heeft om de inclusie van jongeren in de maatschappij te bevorderen. Jongeren die door hun achtergrond minder kansen krijgen, worden gestimuleerd om hun leven in eigen handen te nemen. Dat gebeurt door hen goed te omringen zodat ze kunnen studeren of professionele vaardigheden kunnen aanleren.

Wat vind je momenteel de grootste uitdagingen in je job?

Sophie Misselyn: De grootste uitdaging is voldoende talenten aantrekken en mensen blijvend motiveren. De arbeidsmarkt is krap en de war on talent woedt hard. We moeten zorgen dat we de juiste competenties aantrekken, maar we moeten - zeker als je bekijkt hoe het verzekeringslandschap evolueert – werknemers ook aansporen tot levenslang leren. Dat laatste wordt steeds belangrijker en vormt één van de grootste uitdagingen in mijn job. Daarnaast zorgt de pandemie ook wel voor stevige challenges. Mensen betrokken houden en een goede balans vinden tussen digitaal werken en op kantoor zijn, wordt essentieel. Door het vele thuiswerk zijn sommigen de voordelen van werken op kantoor wat uit het oog verloren. We leren meer en sneller door met collega’s samen te zijn en door ideeën uit te wisselen. Ook om te voelen wat er leeft in een organisatie, is aanwezigheid op kantoor soms beter. Het zal echter niet makkelijk zijn om mensen te overtuigen terug naar kantoor te komen. Velen zijn ondertussen een nieuw ritme gewoon en een deel van de sociale relaties die ze vroeger op het werk hadden, hebben ze ondertussen op andere plaatsen opgebouwd. Het wordt dus vast en zeker zoeken naar een evenwicht.

Welke richting wil je de P&V Group graag zien uitgaan de komende jaren?

Sophie Misselyn: Ten eerste moeten we ervoor zorgen dat we als verzekeraar relevant blijven voor de klant en voor onze distributiekanalen. Daarnaast willen we ons DNA en onze maatschappelijke rol nog meer op de voorgrond plaatsen. P&V vindt het belangrijk om zaken verzekerbaar te houden, voor zo veel mogelijk mensen. Er is daarvoor overleg met de sector en met overheden, maar wij hebben zelf een impact als het gaat over ons eigen productbeleid. Toegankelijkheid, duurzaamheid en preventie zullen nog meer een rode draad vormen bij alles wat we doen. Evident is dat niet: met de klimaatverandering en cybercriminaliteit komen risico’s op ons af die moeilijker te dragen vallen. Een paradigmashift dringt zich op: we kunnen risico’s alleen verzekerbaar houden door meer op preventie in te zetten. Overheden hebben impact op schade via bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening in geval van natuurrampen, maar we moeten ook preventie stimuleren bij onze doelgroepen, want zo zullen zij minder betalen voor hun verzekering.

Daar komt het eeuwige dilemma van verzekeringen weer naar boven: hoe ver kan je gaan in de segmentatie zonder het solidariteitsprincipe aan te tasten dat jullie als organisatie zo hoog in het vaandel dragen?

Sophie Misselyn: Ik zie segmentatie vooral als een manier om vanuit preventie positief gedrag te stimuleren. P&V Group blijft zoeken naar oplossingen voor iedereen.

Net als andere verzekeraars zet P&V Group sterk in op digitalisering. Waarin onderscheiden jullie zich van de concurrenten?

Sophie Misselyn: We geloven sterk in het fygital-verhaal waarbij je de klant online laat werken wanneer hij dat wenst, maar hem ook een luisterend oor biedt wanneer hij dat nodig heeft. En dat laatste blijkt uit recente cijfers nog altijd vaak het geval. Het is volgens mij dé reden waarom er nog geen Booking.com voor de verzekeringen is. Ik vind het fijn om online naar leuke hotelletjes te zoeken en mijn reis te plannen, maar ik heb geen zin om avonden lang prijzen en voorwaarden te vergelijken om de verzekering te vinden die het best bij mij past. Daarvoor reken ik op het advies van een vertrouwenspersoon. Bij digitalisering draait het niet om wat er mogelijk is, maar vooral om wat klanten willen. En vaak is een aanspreekpunt voor hen cruciaal.

Binnen de P&V Groep hebben we nu net het voordeel om met de twee fysieke distributienetwerken - makelaars en agenten - samen te werken, duidelijk gescheiden gepositioneerd in de markt met twee aparte merken: P&V en Vivium. We geloven zeer sterk in de nabijheid van deze netwerken. En dus: geloven we in een fygital benadering. De digitale ontwikkelingen zijn afgestemd op de dynamiek van de twee distributiemodellen: bij P&V werken we met onafhankelijke exclusieve P&V-agenten en zetten we de digitale kanalen in als facilitator van deze nabijheid voor de agent en als 'convenience; ease of use' voor de klant.

Bij Vivium blijven we de onafhankelijke rol van de makelaar ook digitaal ondersteunen. Het zijn stuk voor stuk entrepreneurs die zelf bepalen hoe ze de digitale kanalen wensen in te zetten. Als Vivium maken we dit mogelijk met een partnervisie op lange termijn. Daarom bieden we met de Vivium Digital Awards de makelaars een overzicht van de tools die op de radar komen en interessant kunnen zijn. We tonen hen hoe ze daarmee hun eigen digitale transformatie kunnen vormgeven. Technologie helpt hen immers om hun advies te onderbouwen en zo hun rol te blijven spelen. Maar het is aan hen om te beslissen welke tools ze willen gebruiken.

"Als coöperatieve verzekeraar staat P&V Group heel dicht bij het basisprincipe van solidariteit en sluiten we ook beter aan bij het langetermijnkarakter van verzekeringen. Die vorm van maatschappelijke betrokkenheid spreekt mij aan." Sophie Misselyn - Managing Director P&V

Als het gaat over digitalisering, duiken heel vaak start-ups en insurtechs op. Ze worden soms wat argwanend bekeken als kapers op de kust. Hoe zie jij dat?

Sophie Misselyn: Ik zie hen vooral als katalysatoren die het mogelijk maken om onze klanten beter te bedienen. Ze houden ons bij de les en motiveren ons om onze eigen digitalisering voortdurend in vraag te stellen.

Hoe zien jullie de relatie met de makelaars en agenten evolueren?

Sophie Misselyn: Ik zie daarin een positieve evolutie. We hebben de laatste twee jaar in kaart gebracht wat ons onderscheidt van andere verzekeraars. Uit dat onderzoek kwam onder andere naar voren dat we vooral goed luisteren en oplossingsgericht denken. Samen gaan we voor een optimale bediening van de klant. Op die manier maken we echt het verschil bij de tussenpersoon, zo blijkt.

Begin dit jaar werd P&V Groep erkend als Top Employer 2022. Waaraan hebben jullie deze erkenning te danken volgens jou?

Sophie Misselyn: We hebben de afgelopen jaren heel sterk ingezet op een transformatie van onze cultuur en het leiderschap binnen onze organisatie. Dat gaat gepaard met een evolutie in ons HR-beleid. We zijn geëvolueerd naar een organisatie die inzet op ontplooiingskansen bij mensen. Bovendien konden we heel snel schakelen toen de pandemie losbrak en hebben we toen sterk ingezet op coaching van leidinggevenden om contact te houden.

Op welke verwezenlijking van de laatste jaren ben je het meest trots?

Sophie Misselyn: Ik ben trots op hoe we ons cultuur- en leadershipstraject aanpakken. Er is nog een lange weg te gaan, maar we hebben zeker al hele mooie stappen gezet. Bovendien kunnen we dankzij de digitalisering van onze platformen voor leven, auto en claims snel schakelen. Ten tijde van de overstromingen hoorden we vaak van onze tussenpersonen dat we korter op de bal speelden dan onze concurrenten. Dat was te danken aan een performant platform, maar ook aan de solidariteit onder onze medewerkers, én aan de hulp van agenten en makelaars. Daarnaast ben ik trots op de Vivium Digital Awards. Op 20 april vindt de derde editie plaats en het concept is de afgelopen jaren mooi geëvolueerd. Ten slotte wil ik ook graag onze tak 23-fondsen vermelden. Die behaalden het duurzaamheidslabel 8 of 9 en dat kadert volledig in onze missie en visie.

Leg je als vrouw bepaalde accenten in je job? Wat is jouw ‘female touch’?

Sophie Misselyn: Dat is een moeilijke vraag. Ik heb vooral veel oog voor het detecteren van vrouwelijk talent. Vrouwen twijfelen nog vaak aan hun capaciteiten. Dat talent zien, stimuleren en vrouwen laten geloven in hun slaagkansen, daar ga ik voor. Als vrouw en als moeder kan je zeker carrière maken, maar je moet hulp toelaten en de stap durven zetten, zonder schuldgevoel. Je moet ook zorgvuldig je leidinggevende ‘kiezen’. Ik heb gelukkig zelf altijd goede leiders gehad die me veel kansen boden. Als dat niet het geval is en je vindt dat je niet voldoende kunt groeien, dan moet je je – ook al is de job inhoudelijk leuk – afvragen of je wel op de juiste werkplek zit en het initiatief nemen om te veranderen. Daarnaast vind ik het vooral belangrijk om je bewust te zijn van je eigen sterktes en complementariteit te zoeken in een team. Je ziet nog vaak dat leiders een opvolger kiezen met gelijkaardige karakteristeken, maar het is net veel verrijkender om collega’s te kiezen die niet op je lijken, maar je aanvullen.

Hoe kijk jij naar de diversiteit in de verzekeringssector? Waar staan we op dat vlak?

Sophie Misselyn: Er is zeker nog een lange weg af te leggen wanneer je kijkt naar de cijfers over gendergelijkheid. Het rapport Women in Insurance toont dat de Board en het Executive Management uit amper 22% vrouwen bestaat. De hiërarchische laag daar net onder telt een iets hoger percentage, maar ook daar is er nog geen sprake van een gelijke genderverdeling. Zelfs in de talent pipeline zie je een verhouding van 60% mannen en 40% vrouwen, terwijl de werkgelegenheid bij beide groepen gelijk is. Zonder quota is verandering op kortere termijn volgens mij sowieso moeilijk. Ik ben fier dat bij P&V het directiecomité voor de helft uit mannen en de helft uit vrouwen bestaat. Onze Voorzitter, Hilde Vernaillen, neemt ook buiten de Groep een aantal belangrijke voorzittersrollen bij Assuralia en ICMIF op. Ook werken we aan een meer diverse weerspiegeling van de maatschappij bij P&V, maar dat is niet evident. We ondersteunen actief organisaties die de toegang tot de arbeidsmarkt verhogen, bijvoorbeeld Capital in Brussel of Youthstart. Er is echter nog weinig instroom.

About digital

Back to overview

The Wave uses cookies on its website to make your browsing experience more enjoyable. By continuing to browse the website you agree to the use of cookies. More info.